26 de ani de traditie

Iasi, Bd. Nicolae Iorga 12 ETelefon 0751100047

Acte necesare :

Acte necesare pentru înmatricularea unui vehicul

a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere cu privire la modul de intrare în proprietatea sa a vehiculului;
b) fisa de înmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;
c) cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", original si copie;
d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, original si copie;
e) actul de identitate al solicitantului, original si copie;
f) dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima inmatriculare;
g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul României;
h) dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru înmatricularea permanenta) sau temporar (pentru înmatricularea temporara), în cazul autovehiculelor si al remorcilor dobândite din strainatate ;
i) dovada de plata a taxei de înmatriculare;
j) dovada de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare achitata la orice unitate CEC sau BCR;
k) contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare;
l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cu exceptia vehiculelor aflate la prima înmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz. Documentele originale prevazute la lit. d si se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.
În cazul autovehiculelor si remorcilor de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se înmatriculeaza pentru prima data în România se solicita, în plus, documentele de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, în original. În cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate, timp în care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii de circulatie provizorie. Persoana juridica care solicita o înmatriculare trebuie
sa depuna, pe lânga documentele prevazute mai sus si acte care sa ateste dobândirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.

Acte necesare pentru preschimbarea certificatului de inmatriculare
a) act de identitate solicitant + copie xerox;
b) cartea de identitate a autovehiculului;
c) Fisa de înmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar
(si stampilata în cazul persoanelor juridice);
d) certificatul de inmatriculare si anexa acestuia;
e) dovada de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare achitata la orice unitate CEC sau BCR

Acte necesare pentru obtinerea unui duplicat al certificatului
Proprietarul de autovehicul sau de remorca, cu domiciliul, sediul sau
resedinta în România este obligat sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare, care va elibera o adeverinta in acest sens.
a) Act de identitate + copie xerox;
b) Cartea de identitate a autovehiculului;
c) Fisa de înmatriculare dactilografiata si semnata de proprietar (si stampilata în cazul persoanelor juridice);
d) chitanta de plata a noului imprimat, achitata in contul APPS-RA, la orice unitate CEC, BCR sau BRD;
e) dovada de publicare la Monotorul Oficial a pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare;

Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere

a) cerere tip;
b) fisa de scolarizare care contine datele de stare civila ale candidatului, forma de pregatire teoretica si practica realizata de unitatile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completata prin dactilografiere si semnata de candidat, pe care se aplica o fotografie color a acestuia în spatiul special destinat;
c) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata;
d) copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) copie dupa ultimul act de studii;
f) cazier judiciar;
g) certificat medical pentru conducatorii auto;
h) avizul psihologic;
i) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii examinarii;
j) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicita obtinerea unei noi categorii (subcategorii);
k) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
l) copia hotarârii judecatoresti de condamnare, ramasa definitiva, pentru persoanele care solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.
Sus

Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere

a) act de identitate (carte de identitate, buletin);
b) fisa posesorului permisului de conducere, completata prin dactilografiere si semnata;
c) cazier judiciar;
d) certificat medical pentru conducatorii auto;
e) avizul psihologic;
f) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
g) adeverinta eliberata de unitatea de politie pe raza careia s-a produs pierderea sau furtul permisului de conducere si dovada declarararii nulitatii permisului de conducere pierdut sau furat, în Monitorul Oficial;
h) permisul de conducere, daca acesta a fost deteriorat sau are termenul de valabilitate expirat.
Sus

Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat, in urma casatoriei

a) permis conducere (dovada) + copie;
b) fisa conducatorului dactilografiata;
c) viza medicala (sa nu aiba vechime mai mare de un an) + timbru fiscal;
d) act schimbare nume + copie (daca e cazul);
e) Dosar plic;
f) Chitanta C.E.C. reprezentand contravaloare permis;
g) Copie dupa buletin sau carte de identitate;
Sus

Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere romanesc

a) copie dupa actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinta, carnet sau legitimatie provizorie de identitate);
b) fisa detinatorului permisului de conducere;
c) certificat medical pentru conducatorii auto;
d) avizul psihologic;
e) chitanta care sa dovedeasca plata contravalorii permisului de conducere;
f) permisul de conducere national si traducerea legalizata de pe acesta.

 

 

Intretinere

ce este important ?

cand detineti o masina trebuie sa va asumati si mentinerea acesteia in stare excelenta de functionare.

Astfel trebuie sa verificati periodic :

 

Garantia

Termene legale

Conform legilor in vigoare , garantia acordata de noi este de 3 luni pentru manopera si 18 luni pentru piese si accesorii.